ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW ZS NR 1 WE WRONKACH

DRODZY RODZICE

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach wypełnia wszystkie podstawowe zadania wynikające z Regulaminu Rady Rodziców. Celem nadrzędnym w pracy Rady jest jednak, pomoc w stwarzaniu uczniom naszej szkoły, najlepszych warunków do nauki, do rozwoju zainteresowań młodzieży oraz wypoczynku. Podstawową formą pomocy jest wsparcie finansowe, jednak zależy nam również na stwarzaniu dobrej atmosfery w szkole, na wzajemnym szacunku i współpracy dla dobra naszej, wspaniałej młodzieży. Uczniowie Szkoły na Leśnej są młodzieżą naprawdę wspaniałą,  niezwykle zdolną i aktywną.

Młodzież naszej szkoły:

a)     osiąga wspaniałe wyniki w nauce, co w konsekwencji sprawia, że wyniki uzyskiwane na egzaminach maturalnych są jedne z wyższych w Wielkopolsce;

b)    uzyskuje  wykształcenie techniczne poparte cenioną wiedzą fachową;

c)     osiąga wspaniałe wyniki na olimpiadach wiedzowych i turniejach sportowych;

d)    chętnie rozwija swoje zainteresowania w działających w szkołach kołach zainteresowań

WAŻNE DOKUMENTY
WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE

DLA SPONSORÓW

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie swojej  statusowej działalności z wpłat od osób fizycznych, instytucji, fundacji i organizacji. Dla  osób którzy chcą wesprzeć działalność naszej Rady, a w konsekwencji naszych, wspaniałych uczniów, podaję Państwu nr naszego konta bankowego:

Nr konta w BS Wronki: 50 8961 0002 0000 0000 1049 0001.

W tytule proszę wpisać: Cel przeznaczenia wpłaty.

Każda Państwa pomoc finansowa będzie służyła dobru naszej, wspaniałej młodzieży.

 

Przewodniczący Rady Rodziców:

Krzysztof Ruszczyk