ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁA

STATUT
REGULAMIN USPR. NIEOBECNOŚCI UCZNIA
PLAN PRACY SZKOŁY
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
PROGRAM
WYCHOWAWCZO
PROFILAKTYCZNY
SYSTEM POMOCY PP.
WEWNĄTRZ-SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO
REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH
KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO
REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
PLAN PRACY BIBLIOTEKI
REGULAMIN BIBLIOTEKI
OŚWIADCZENIE (BIBLIOTEKA)
PROTOKÓŁ ZGUBIENIA (BIBLIOTEKA)
WEZWANIE DO ZAPŁATY (BIBLIOTEKA)
PROTOKÓŁ KONTROLI (BIBLIOTEKA)
DUPLIKAT ŚWIADECTWA
DUPLIKAT LEGITYMACJI
DZIAŁANIE EDZIENNIKA
KARTA OBIEGOWA
KLAUZULA INFORMACYJNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPOZA OBOWDU
REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZASADY MONITOROWANIA I OCENIANIA W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość...

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie: szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów klas Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, mających możliwość ukończenia tejże Szkoły w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie: trybu i terminu odbioru świadectw przez abiturientów Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

UWAGA: Wszelkie dokumenty wynikające z panującej pandemii koronawirusa będą zamieszczane w zakładce NAUCZANIE ZDALNE

DOKUMENTY WYCIECZKA

REGULAMIN WYCIECZEK
WYJAZD
JEDNODNIOWY
WYJAZD DŁUŻSZY