ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

poPodstawowce

LICEUM

PROFIL PROZDROWOTNY-FIT

 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: biologia, chemia.
Przedmiot uzupełniający to: edukacja prozdrowotna.

PROFIL KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 
 Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia.

Przedmiot uzupełniający: komunikacja interpersonalna, ekonomia w praktyce

PROFIL SPORTOWY

 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: geografia oraz język obcy.
 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW