ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Marcin Idaszek

Idaszek
GODZINY DYŻURÓW

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek: 

 

11.50 – 15.30

7.30 – 9.05

7.30 – 10.55, 13.50 – 15.30

11.50 – 15.30

11.50 – 15.30

KONTAKT

e-mail: mi.ksp@szkolanalesnej.edu.pl

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
 1. Współpraca z zakładami pracy przy organizacji praktyk zawodowych;
 2. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny;
 3. Monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyk zawodowych;
 4. Kontrola prowadzenia Dzienników Praktyki Zawodowej;
 5. Opracowanie i monitorowanie realizacji Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych;
 6. Współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie praktyk zawodowych;
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego szkolenia praktycznego i zawodowego;
 8. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 9. Koordynowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przy współpracy z wicedyrektorem i pracownikami Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach;
 10. Współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 11. Opracowanie planu pracy Kierownika Szkolenia Praktycznego na rok szkolny;
 12. Maksymalnie dwa razy w roku składanie sprawozdań z działalności Kierownika Szkolenia Praktycznego
 13. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i terminów realizacji opisanych zadań;
 14. Publikowanie ogólnych informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym w Zespole Szkół nr 1 na stronie internetowej szkolalanelesnej.edu.pl.