ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

KADRA

GRONO PEDAGOGICZNE

0
LICZBA NAUCZYCIELI

DYREKTOR: MONIKA KOZBER

WICEDYREKTOR: Aneta Rzepa

WICEDYREKTOR ORAZ KIEROWNIK DS. INTERNATU: Magdalena Walczak

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO : Marcin Idaszek

1.           Adamska Dorota                                2015      przedmioty zawodowe – technik informatyk

2.           Baranowski Mariusz                          2019      przedmioty zawodowe – technik mechatronik

3.           Bednarek Tomasz                              2014      przedmioty zawodowe – technik elektronik i mechatronik

4.           Białasik Leszek                                   2019      religia

5.           Bochiński Bartosz                              2015      wychowanie fizyczne

6.           Brzeska Kinga                                    2014      wychowawca w internacie

7.           Budych Marek                                    2019       przedmioty zawodowe – technik mechatronik, technik automatyk

8.           Bujna Kinga                                        2013      psycholog szkolny

9.           Ciesielski Robert                                2019      przedmioty zawodowe – technik informatyk

10.         Dolata Michał                                    2017      wychowanie fizyczne

11.         Drozdowicz Adam                            2014      wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

12.         Dziapa Dominik                                 2015      matematyka, informatyka

13.         Garstka Jolanta                                2019      wychowanie fizyczne

14.         Gołoś Aleksandra                             2017      matematyka

15.         Goracy Krzysztof                              2019       technik mechatronik, technik automatyk

16.         Grabowska – Górzna Agnieszka     2019      wychowawca w internacie

17.         Grzyll Julia                                         2019       technik mechatronik, technik automatyk

18.         Idaszek Marcin                                  2003      przedmioty zawodowe – technik elektronik i mechatronik

19.         Jałocha Alicja                                     2002      biologia, przyroda

20.         Kaczorowska Katarzyna                  2019      język angielski

21.         Kiereta Kamil język angielski          2019      język angielski

22.         Kinowska Monika                             2013      wychowanie fizyczne

23.         Kocoń Elżbieta                                  2015      wychowawca w internacie

24.         Kozber Monika                                  2010      od 2013 dyrektor, wychowanie do życia w rodzinie

25.         Kosberg Anna                                    2019       wychowawca w internacie

26.         ks. Szymon Jakób                             2019        religia

27.         Kubowska Agnieszka                       2019       język angielski

28.         Łągiewka Jędrzej                              2018       trener

29.         Małecki Przemysław                        2019       trener

30.         Markowiak Marcin                            2019        przedmioty zawodowe – technik informatyk

31.         Młynarczyk Agnieszka                     2019         bhp

32.         Mocek Norbert                                  2018       geografia

33.         Mueller Tobiasz                                 2017      wychowanie fizyczne

34.         Mroczka Beata                                  2004       wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

35.         Napierała Ilona                                  2010       wychowawca w internacie

36.         Nogaj Emilia                                      Emeryt     język niemiecki

37.         Nożewska Teresa                             1991         matematyka

38.         Pawlak Karolina                                 2004       język angielski

39.         Podgórska Ewa                                 1995        język polski, wiedza o kulturze

40.         Pospieszny Witold                            2019        przedmioty zawodowe – technik mechatronik

41.         Prajs Romuald                                   1983        wychowanie fizyczne

42.         Przewoźna Marta                              2014       matematyka

43.         Ratuszyn Mateusz                            2015       przedmioty zawodowe – technik elektronik, mechatronik

44.         Rissmann-Jenek Justyna                1999        język niemiecki, wychowawca w internacie

45.         Roszak-Kuśmierek Justyna            2003        bibliotekarz

46.         Roszak Monika                                 2003       historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

47.         Rzepa Aneta                                      2000       od 2013 wicedyrektor, matematyka

48.         Rybarczyk Agnieszka                      2019        przedmioty zawodowe – technik informatyk

49.         Rzyha Julia                                        2016        chemia

50.         Sawczuk Daria                                  2000        język angielski

51.         Sikora Sebastian                               2019        przedmioty zawodowe – technik informatyk

52.         Słomińska Alina                               1995         historia, wos

53.         Smolarek Agnieszka                        2019         wychowanie fizyczne

54.         Spychała Daria                                  2019         język polski

55.         Starzonek Justyna                          2006        wychowanie fizyczne

56.         Szałański Wojciech                          2019         fizyka

57.         Szychowiak Krystyna                      2018        język polski

58.         Szymankiewicz Lucyna                  2009         bibliotekarz, zajęcia techniczne

59.         Śliwa Marian                                     1995        historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

60.         Trojanek Maciej                               1998         wychowanie fizyczne, informatyka

61.         Wachowiak Jagoda                         2014       biologia, wychowawca w internacie

62.         Wachowiak Monika                         2004         język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

63.         Walentynowicz Monika                   2019        wychowanie fizyczne

64.         Walczak Magdalena                        2013       od 2013 wicedyrektor, matematyka

65.         Wędzonka Hubert                            2016      wychowanie fizyczne

66.         Wierciński Karol                               2019       język polski

67.         Witold Pospieszny                          2019       przedmioty zawodowe – technik mechatronik

68.         Woźniak Iwona                                2004       wychowawca w internacie